VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Được Chữa Lành Bởi Đức Tin

Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/22/2016; P: 7/22/2018; 250 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.48 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.55 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúc Mừng Năm Mới & Quyết Định Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đức Chúa Trời Hiện Ra Với Các Môn Đồ (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2
4Mùa Xuân Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Khởi Đầu Mới Cho Người Bị Lãng Quên (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.