VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Sự Thịnh Vượng Cùng Sự Thử Thách

Công-vụ các Sứ-đồ 14:11-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/29/2016; P: 7/29/2018; 410 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.16 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.20 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cái Nhìn Đúng Về Tiền Bạc (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
2Đằng Sau Hiện Cảnh (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
3Thắp Sáng Ngọn Nến Tâm Linh (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Người Đẹp Của Chúa (Minh Nguyên)2
5Sứ Mạng Giảng Hòa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.