VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Năng Lực Phục Vụ

1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:7/31/2018; 778 xem 26 lưu
Xem lần cuối 0.81 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Lễ Tiệc Thánh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.