VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Khi Chúa Hiện Diện Thì Sao?

Mác 1:21-28
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:10/21/2018; P: 10/26/2018; 342 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.75 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, , US0.81 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)40
2Tự Gây Dựng Trong Tình yêu Thương (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Công Chính Hóa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Bản Tính Đức Chúa Trời - Ân Điển - Quyền Năng Biến Đổi Đời Sống (P1) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Bởi Thần Ta (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.