VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Thừa Nhận Tương Quan

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 687 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.45 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Hãy Cầu Như Vầy, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.52 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
2Sự Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)5
3Tâm Trí Người Được Trưởng Thành Trong Chúa (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)3
4Tấm Lòng Của Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Tình Yêu Thương Lớn Hơn Hết (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.