VietChristian
VietChristian
httl.org

Sự Sống Đời Đời

Sự Sống Đời Đời

Giăng 5:39-40; 1 Giăng 5:1-5,11-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/16/2018; P: 12/18/2018; 475 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.22 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 5, 1 Giăng 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 5, 1 Giăng 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US0.27 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Nhà Thông Thái (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Những Người Có Chỗ Cho Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Những Người Bụm Nước (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Tha thứ chữa lành những vết thương lòng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.