VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Ngày Tính Sổ

Lu-ca 19:11-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 356 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/6/2021 19:47:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Năm Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.