VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Đồng Bạc Lạc Mất

Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:12/23/2018; P: 1/2/2019; 309 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.59 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.62 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chăm Sóc Gia Đình (Mục Sư Lê Văn Thái)1
2Sống Ban Cho (Mục Sư Huỳnh Thiên Trung)1
3Bài Học Từ Tháp Ba Bên (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1
4Tôi Cảm Tạ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Ngày Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Sang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.