VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Kính Yêu Chúa, Thương Yêu Người, Phục Vụ Tha Nhân

Kính Yêu Chúa, Thương Yêu Người, Phục Vụ Tha Nhân

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Tony
C:1/6/2019; P: 1/8/2019; 212 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.26 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.96 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Gần Gũi Chúa Ngày Càng Hơn (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
2Bạn Có Cam Kết Với Chúa Trong Năm Mới Không? (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
3Năm Mới, Khởi Đầu Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3
4Bình Tịnh Giữa Phong Ba (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.