VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Nói Với Cành Nho!

Giăng 15:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/17/2019; P: 2/18/2019; 173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.16 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.20 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tại Sao Chúa Gọi Bạn Là Quản Gia? (Mục Sư Lê Phước Thuận)6
2Giữ Mình Thánh Sạch (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
3Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tôi Tớ Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Lời Mời Sống Khôn Ngoan (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.