VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là Ai?

Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/7/2019; P: 4/9/2019; 270 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.72 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US0.77 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Ăn Theo (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Ngủ Thẳng Cẳng Dù Căng Thẳng (Mục Sư Hồ Bình Minh)2
3Phước Cho Người Vâng Lời Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Trước Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.