VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là Ai?

Giăng 14:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/7/2019; P: 4/9/2019; 319 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.23 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.28 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Chăn Hiền Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
2Con Đức Chúa Trời (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
3Sống Cho Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Sức Mạnh Của Gương Mẫu (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Chúa Nghe Tôi Nguyện Cầu (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.