VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đem Phúc Âm Đến Cộng Đồng

Giăng 4:27-42
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/7/2019; P: 4/14/2019; 193 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.85 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.86 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Thần Trí Làm Con Nuôi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Lời Khuyên Của Mẹ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Tiếp Nhận Lời Hứa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Người Có Lòng Ăn Năn Thống Hối (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.