VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra!

Mác 7:32-35
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/19/2019; 179 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.42 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.47 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cùng Chạy Với Những Con Người Vĩ Đại Của Chúa: Sa-ra (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Ngày Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tâm Tình Khích Lệ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Quyền năng của ngợi khen cảm tạ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Người Hùng Mỗi Ngày Trong Cuộc Sống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.