VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Điều Trông Đợi Nơi Cuộc Đời Bạn

Ê-sai 5:1-7; Mác 12:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/19/2019; P: 5/20/2019; 203 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.72 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 5, Mác 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 5, Mác 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, , US0.74 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cứ Tin (Mục Sư Đỗ Đình Song)5
2Không Thể Làm Một Mình (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Chúa Đem Chúng Ta Trở Lại (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2
4Lời Chứng Sống Động (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Từng Lời Nói (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.