VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Thể Hiện Của Tâm Trí Mới

Ê-phê-sô 4:25-32
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 161 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.88 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, , US0.92 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
2Dành Chỗ Tốt Nhất Cho Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Lý Do Hội Thánh Hiện Hữu (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Càng Đẹp Lòng Cha Thánh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Đức Chúa Trời Muốn Bạn Thịnh Vượng (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.