VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Lời Thứ Tư Trên Thập Tự Giá

Ma-thi-ơ 27:46
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:6/2/2019; 123 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.70 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 27.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 27.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.75 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Hồn Mồ Côi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Chỗ Nào Trên Đất Có Bình An (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Giúp Việc Tin Lành (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Đối Diện Với Việc Dâng Hiến (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.