VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Niềm Vui Giữa Lao Khổ

Niềm Vui Giữa Lao Khổ

Truyền-đạo 1:1-11; Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/21/2019; P: 7/22/2019; 619 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.08 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Truyền-đạo 1, Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 1, Ma-thi-ơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, , US2.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)46
2Chúa Sẽ Mở Đường Cho Ra Khỏi (Phần Kết) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
3Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
4Biết Đâu Nguồn Cội (Mục Sư Bùi Quang Túc)2
5Đức Chúa Trời Siêu Việt Và Nội Tại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.