VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Sự Cứu Rỗi Và Đời Môn Đồ

Giăng 8:30-32
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2019; P: 8/20/2019; 95 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.95 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, , US1.00 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Chúc Tết (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Hoạch Địch Cho Cuộc Đời (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Xuân Ân Phước (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Lời Chúc Lành Đầu Năm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Hai Hành Trình Đến Bết-lê-hem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.