VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Tìm Cho Kỳ Được

Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 162 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2.51 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.


SốKhách từMới xem
1, , US2.66 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)5
2Tôi Nhịn Nhục Trông Đợi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Giúp Việc Tin Lành (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Sự Phân Rẽ Tạm Thời (Mục Sư Nguyễn Tony)2
5Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.