VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Sống Bởi Đức Tin

Ga-la-ti 3:1-14
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 127 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.57 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 3.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.62 giây
2Los Angeles, CA, US40.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thành Công Trong Nghịch Cảnh (Mục Sư Ngô Đình Can)3
2Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Mục Đích Của Cuộc Đời (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
4Kiêng Ăn Để Xuyên Phá (I) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Sống Bởi Đức Tin (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.