VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Nhận Biết Ơn Để Tạ Ơn

Phi-líp 3:4-8
Mục Sư Nguyễn Sang
C:11/17/2019; P: 12/8/2019; 65 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.89 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.94 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
2Một Năm Mới Bình An (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
3Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Ngày Mồng Một Tháng Giêng (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Lòng Nhân Từ Và Của Tế Lễ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.