VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Hoạch Địch Cho Cuộc Đời

Ê-sai 43; Ê-phê-sô 2:1-10; Rô-ma 12:6-8; 2 Cô-rinh-tô 5:9-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/12/2020; P: 1/29/2020; 224 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.96 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 43, Ê-phê-sô 2, Rô-ma 12, 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 43, Ê-phê-sô 2, Rô-ma 12, 2 Cô-rinh-tô 5.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn, Năm Mới.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.