VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Miệt Mài Gõ Cửa Chúa

Lu-ca 15:5-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/9/2020; P: 2/20/2020; 235 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.48 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.55 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)44
2Môn Đệ Hóa Muôn Dân (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Hãy Chọn Yên Nghỉ Trong Chúa (MSNC Trần Việt Dũng)2
5Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.