VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Có Giao Ước?

Phục-truyền Luật-lệ Ký 29:1-21; Mác 14:22-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/1/2020; 305 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/2/2021 4:24:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 29, Mác 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 29, Mác 14.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.