VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Đi Trên Dấu Chân Chúa

Lu-ca 9; ; Ê-sai 53:3-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/10/2020; P: 4/12/2020; 138 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.53 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9, , Ê-sai 53.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9, , Ê-sai 53.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US10.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)30
2Một Người Nhỏ Bé (Mục Sư Trương Trung Tín)5
3Kiên Trì Kháng Cự Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
4Đừng Lo Phiền (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
5Đức Thánh Linh Giáng Lâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.