VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Làm Gì Trong Ngày Lễ Lá?

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 180 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.07 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Lá.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.