VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Bạn Là Người Được Chọn?

Thi-thiên 116:1-3,10-17; 1 Phi-e-rơ 1:1-5
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/26/2020; 232 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 8:28:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 116, 1 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 116, 1 Phi-e-rơ 1.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.