VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Quyền Chủ Tể Của Chúa

1 Sử-ký 29:10-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/12/2020; P: 7/13/2020; 307 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.72 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sử-ký 29.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sử-ký 29.

Website, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.