VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Vì Người Khác

Mác 2:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/2/2020; P: 8/6/2020; 117 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.76 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 2.

Hội Thánh Báp Tít Đức Tin.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.