VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Con Sẽ Là Đất Sét, Vì Chúa Là Thợ Gốm

Rô-ma 9:20-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/30/2020; P: 8/31/2020; 156 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.30 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 9.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.