VietChristian
VietChristian
httl.org

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/17/2017; 262 xem 4 lưu
Xem lần cuối 42.67 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Cuộc Chiến Tâm Linh

Cuộc Chiến Tâm Linh

Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/10/2017; 411 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 5:51:42
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Bắt Chước Đức Chúa Trời

Bắt Chước Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/27/2017; P: 8/29/2017; 499 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/20/2017 22:27:39
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Sống Đạo

Sống Đạo

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/20/2017; 553 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 9:15:57
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/6/2017; P: 8/9/2017; 591 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/20/2017 14:43:15
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Nhân Loại Mới

Nhân Loại Mới

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 541 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2017 22:20:35
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh

Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh

Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/16/2017; 452 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/20/2017 9:8:50
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Đủ Mọi Phước Thiêng Liêng

Đủ Mọi Phước Thiêng Liêng

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/9/2017; P: 7/12/2017; 626 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 5:56:22
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Người Nam Tài Đức

Người Nam Tài Đức

Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 928 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/12/2017 17:47:40
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
An Nghỉ Trong Chúa

An Nghỉ Trong Chúa

Hê-bơ-rơ 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2017; P: 6/17/2017; 699 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/16/2017 3:27:19
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 66  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng