VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Tiếng Nói Sau Cùng

Tiếng Nói Sau Cùng

Hê-bơ-rơ 1:1-4; Hê-bơ-rơ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/7/2017; P: 5/11/2017; 743 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 14:54:54
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Kinh Nghiệm Chúa Phục Sinh

Kinh Nghiệm Chúa Phục Sinh

Giăng 20:1-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/16/2017; P: 4/22/2017; 495 xem
Xem lần cuối 5/22/2017 10:40:31
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Trên Thập Giá

Trên Thập Giá

Giăng 19:17-18; Giăng 19:28-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2017; P: 4/22/2017; 328 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 11:54:59
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Tận Hiến

Tận Hiến

Mác 14:3-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/9/2017; 638 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/21/2017 9:1:43
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Gương Phục Vụ

Gương Phục Vụ

Giăng 13:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/2/2017; 514 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 3:50:12
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Hội Thánh, Xã Hội Và Tôi

Hội Thánh, Xã Hội Và Tôi

Ga-la-ti 6:6-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/19/2017; 673 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/21/2017 17:25:39
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Cá Nhân Trong Đời Sống Cộng Đồng

Cá Nhân Trong Đời Sống Cộng Đồng

Ga-la-ti 5:26-6:5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/12/2017; P: 3/18/2017; 513 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 13:16:32
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Bước Đi Theo Thánh Linh

Bước Đi Theo Thánh Linh

Ga-la-ti 5:16-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/5/2017; 865 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/21/2017 19:8:56
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa

Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa

Ga-la-ti 3:21-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 1064 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 7:25:25
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 884 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/22/2017 12:30:35
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 65  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng