VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa

Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa

Ga-la-ti 3:21-29
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 313 xem 8 lưu
Xem lần cuối 27.22 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 445 xem 11 lưu
Xem lần cuối 23.53 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Cơ-đốc Nhân Và Tha Nhân

Cơ-đốc Nhân Và Tha Nhân

Ga-la-ti 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 471 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 19:20:4
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Một Đời Sống Có Ý Nghĩa

Một Đời Sống Có Ý Nghĩa

Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 941 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 10:12:13
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Tin Lành Là Gì?

Tin Lành Là Gì?

Ga-la-ti 1:6-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/8/2017; 592 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 7:16:16
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Những Quyết Định Đầu Năm

Những Quyết Định Đầu Năm

Ma-thi-ơ 22:37-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 1534 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 4:5:17
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Tinh Thần Giáng Sinh: Thờ Phượng

Tinh Thần Giáng Sinh: Thờ Phượng

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/25/2016; P: 12/28/2016; 529 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 14:13:8
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Tạ Ơn Thiên Chúa

Tạ Ơn Thiên Chúa

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2016; P: 12/5/2016; 697 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 10:49:2
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao

Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao

Thi-thiên 91
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 1016 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/22/2017 11:59:36
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Từ Đời Này Qua Đời Kia

Từ Đời Này Qua Đời Kia

Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/13/2016; P: 11/17/2016; 990 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 23:2:59
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 64  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng