VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2014; P: 12/10/2014; 1796 xem 28 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 17:51:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 7:3-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/30/2014; P: 12/3/2014; 1708 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 21:8:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/23/2014; P: 11/26/2014; 1403 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 6:9:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 1897 xem 29 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 6:49:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/9/2014; P: 11/11/2014; 1646 xem 30 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 5:58:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 2:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 1630 xem 24 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 18:5:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/26/2014; P: 10/29/2014; 1283 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 15:30:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:15-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/19/2014; P: 10/22/2014; 1479 xem 29 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 9:6:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/12/2014; P: 10/16/2014; 1433 xem 27 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 16:21:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/5/2014; 1466 xem 35 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 6:47:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 40  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.