VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Giô-suê 14:6-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/21/2012; 1206 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/5/2020 10:42:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/14/2012; 1577 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 14:47:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:28-46
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/7/2012; 1058 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 20:20:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/30/2012; 1377 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 2:42:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:25-34
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/23/2012; 944 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 11:43:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 3:22-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/16/2012; 902 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 16:26:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:13-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/9/2012; 1533 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/5/2020 14:23:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/26/2012; 1299 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 14:5:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/19/2012; 1087 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 14:56:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/12/2012; 1081 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 15:17:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  25 / 40  Tiếp  Cuối

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.