VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 7:11-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/13/2012; 1366 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 1:32:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/6/2012; 1180 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 21:16:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:1-22
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/29/2012; 828 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 19:35:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/22/2012; 936 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 12:56:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:18-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/15/2012; 1182 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 6:8:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/8/2012; 1132 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 22:47:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 53:4-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/7/2012; 1425 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 8:11:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:3-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/1/2012; 1196 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 17:13:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:24-42
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/25/2012; 1023 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/6/2020 3:15:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 15:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/18/2012; 855 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 4:12:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 40  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.