VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/4/2016; P: 12/7/2016; 1448 xem 26 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 1:28:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:1-5
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 1725 xem 34 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 1:23:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/20/2016; P: 11/23/2016; 1480 xem 25 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 21:38:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 20:11-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/6/2016; P: 11/9/2016; 1993 xem 36 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 11:13:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:47-56
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/30/2016; P: 11/2/2016; 1431 xem 38 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 13:19:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:18-28
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 1696 xem 27 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 10:0:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139:1-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/25/2016; P: 9/30/2016; 1714 xem 30 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 11:32:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/18/2016; P: 9/23/2016; 1780 xem 40 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 13:43:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 12:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/11/2016; P: 9/14/2016; 1511 xem 26 lưu
Xem lần cuối 4/9/2020 12:35:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 2:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/21/2016; P: 8/23/2016; 1817 xem 31 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 19:24:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.