VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Tạ Ơn Đức Chúa Trời Vì Tặng Phẩm Không Kể Xiết

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 570 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:9:0
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Trái Của Thánh Linh: Sự Nhân Từ Và Hiền Lành

Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/9/2015; P: 8/16/2015; 652 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 16:15:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trái Của Thánh Linh: Sự Bình An

Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/26/2015; P: 8/16/2015; 521 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 23:51:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Chứng Tại Nhà

Lu-ca 8:39
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/14/2015; P: 6/29/2015; 462 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 21:30:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Chữa Lành

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 869 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 22:57:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhớ Lại Vợ Của Lót

Lu-ca 17:32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 533 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 21:47:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Vì Lợi Ích Của Đấng Christ

Vì Lợi Ích Của Đấng Christ

Phi-líp 2:21; Khải-huyền 2:3
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/5/2014; 626 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2018 11:57:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nền Tảng Của Một Hội Thánh Vững Mạnh

Nền Tảng Của Một Hội Thánh Vững Mạnh

Ê-phê-sô 5:23-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/28/2014; 653 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 17:34:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Và Hội Thánh

Mục Sư Và Hội Thánh

Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/24/2014; 941 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 15:7:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ai Có Thể Nhận Lãnh Đức Thánh Linh

Ai Có Thể Nhận Lãnh Đức Thánh Linh

Ma-thi-ơ 5:6; Ê-phê-sô 5:18
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/22/2014; 853 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 18:37:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.