VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/24/2016; 501 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/6/2019 17:37:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:16-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/17/2016; P: 7/19/2016; 718 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 2:8:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 512 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 19:48:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 693 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/5/2019 7:46:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:24-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 612 xem
Xem lần cuối 9/8/2019 1:34:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 376 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 9:6:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2016; 616 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/5/2019 0:34:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; 1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2016; 736 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 15:34:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 468 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 2:18:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 551 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 3:14:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  12 / 29  Tiếp  Cuối

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.