VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2016; 657 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 4:20:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31; 1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2016; 824 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 22:39:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 546 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 22:13:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 619 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 21:25:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/3/2016; 650 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 15:0:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:18-22; Giăng 20:19-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 461 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:1:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 601 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 23:43:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/13/2016; P: 3/16/2016; 807 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 18:51:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 476 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 3:8:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:7-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 889 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 3:43:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 32  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.