VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 10:32-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/20/2013; 520 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 11:57:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/13/2013; 495 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/29/2020 23:41:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/30/2012; 462 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 18:16:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/23/2012; 447 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 14:11:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/16/2012; 370 xem
Xem lần cuối 10/29/2020 20:1:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:68-79
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/9/2012; 561 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/29/2020 0:38:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 136
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/21/2012; 386 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/29/2020 9:12:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:1-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/18/2012; 669 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 11:9:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:31-50
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/11/2012; 549 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 8:12:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 9:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/28/2012; 645 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 1:59:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  26 / 32  Tiếp  Cuối

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.