VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 116:1-19; Mác 6:14-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 208 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 22:50:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 67; Mác 6:6-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 186 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 8:32:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6; Mác 6:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 204 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 4:52:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:21-43; 1 Các Vua 17:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/5/2018; P: 8/6/2018; 294 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 2:18:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/22/2018; P: 7/23/2018; 252 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 6:12:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 330 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/8/2019 0:22:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2018; P: 6/23/2018; 392 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/9/2019 18:35:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:21-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/10/2018; P: 6/13/2018; 314 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 13:29:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/3/2018; P: 6/6/2018; 196 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/6/2019 11:20:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:31-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2018; P: 5/30/2018; 272 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 6:52:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 28  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.