VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/1/2018; P: 4/4/2018; 288 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 19:58:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:13-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/18/2018; P: 3/20/2018; 344 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 20:56:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/4/2018; P: 3/9/2018; 262 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 4:10:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 326 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 16:38:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/11/2018; P: 2/14/2018; 330 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/4/2019 9:35:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/28/2018; P: 2/1/2018; 317 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 23:3:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/21/2018; P: 1/28/2018; 270 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 9:45:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 355 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 1:39:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/31/2017; P: 1/3/2018; 306 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 21:45:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-5; Giăng 1:10-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 273 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/5/2019 12:41:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 29  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.