VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 4:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/3/2018; P: 6/6/2018; 270 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 11:4:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:31-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2018; P: 5/30/2018; 350 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 12:46:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:20-30​​​​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/20/2018; P: 5/25/2018; 464 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/14/2020 13:5:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/13/2018; P: 5/16/2018; 388 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 11:4:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:1-6 ​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 261 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 9:40:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:24-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/29/2018; P: 5/2/2018; 445 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 14:19:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 290 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 15:36:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/1/2018; P: 4/4/2018; 328 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 22:56:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:13-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/18/2018; P: 3/20/2018; 376 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 14:56:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/4/2018; P: 3/9/2018; 295 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 12:36:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.