VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Thi-thiên 67; Mác 6:6-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 313 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/31/2021 15:47:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6; Mác 6:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/12/2018; P: 8/13/2018; 320 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.54 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:21-43; 1 Các Vua 17:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/5/2018; P: 8/6/2018; 473 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/7/2021 4:28:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/22/2018; P: 7/23/2018; 385 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/11/2021 18:53:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 445 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/8/2021 21:24:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/17/2018; P: 6/23/2018; 526 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/15/2021 2:57:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:21-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/10/2018; P: 6/13/2018; 452 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 2:29:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/3/2018; P: 6/6/2018; 363 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/7/2021 2:8:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:31-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2018; P: 5/30/2018; 442 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/8/2021 3:20:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:20-30​​​​​
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/20/2018; P: 5/25/2018; 573 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/16/2021 3:12:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.