VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/4/2018; P: 3/9/2018; 279 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 2:41:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 336 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 3:40:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/11/2018; P: 2/14/2018; 341 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 20:29:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/28/2018; P: 2/1/2018; 333 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 9:42:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/21/2018; P: 1/28/2018; 281 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 15:29:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 375 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 4:18:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/31/2017; P: 1/3/2018; 322 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 8:21:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-5; Giăng 1:10-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 283 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 16:4:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 354 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 17:4:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 488 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 6:18:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.