VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Hãy Đến Tôn Thờ

Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 202 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/21/2017 20:18:20
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Bạn Có Trong Đội Ngũ?

Cô-lô-se 4:7-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2016; P: 12/13/2016; 255 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/13/2017 11:55:41
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Sức Lực Từ Chúa

Cô-lô-se 3:22-4:6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/4/2016; P: 12/12/2016; 155 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/14/2017 19:24:1
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Mời Chúa Vào Gia Đình

Cô-lô-se 3:18-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/27/2016; P: 11/30/2016; 291 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/20/2017 8:35:10
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Nối Kết Với Đấng Christ

Cô-lô-se 3:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 196 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 7:27:53
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Nhưng Về Phần Con

2 Ti-mô-thê 3:10-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/6/2016; P: 11/7/2016; 221 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/21/2017 17:5:46
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Điều Làm Rầu Đức Tin

Cô-lô-se 2:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 321 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/21/2017 3:11:49
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Đấng Christ Là Đủ

Cô-lô-se 2:8-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/23/2016; P: 10/25/2016; 262 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/16/2017 18:14:24
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Huyền Nhiệm Trong Bạn

Cô-lô-se 1:24-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/9/2016; P: 10/10/2016; 288 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/21/2017 8:34:52
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Hãy Lớn Lên

Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2016; 376 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 15:5:9
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  3 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng