VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Có Thấy Không?

Giăng 11:17-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/7/2017; P: 5/11/2017; 291 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2017 14:26:24
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Người Chăn Và Chiên

Giăng 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/30/2017; P: 5/4/2017; 254 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/13/2017 3:19:13
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tin Lành Cho Bạn

Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 121 xem
Xem lần cuối 11/19/2017 14:30:7
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Hãy Bước Theo Ánh Sáng

Giăng 8:12-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/9/2017; P: 4/12/2017; 270 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 13:47:21
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Bạn Lao Khổ Vì Chi?

Giăng 6:22-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 278 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/20/2017 15:43:34
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Biến Đổi Khi Gặp Chúa

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/12/2017; 326 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 0:24:47
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Hành Động Đức Tin

Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/26/2017; P: 2/28/2017; 385 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 4:52:53
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Giải Cứu Để Phục Vụ

Mác 10:35-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 361 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/22/2017 10:56:50
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Để Giữ Mãi Mãi

Giăng 6:60-71
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 219 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 7:44:43
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Hãy Nhận Biết Chúa Xuân

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 275 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/18/2017 4:49:49
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  3 / 23  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng