VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Hy Vọng Của Chúng Ta

Cô-lô-se 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 208 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 4:53:24
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chỉ Có Một Việc Cần

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 517 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/28/2017 21:53:3
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Sống Liên Hệ Với Đấng Christ

Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 364 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 2:55:4
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Nếp Sống Gia Đình Cơ Đốc

Cô-lô-se 3:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 494 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 8:58:57
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Đừng Sợ

Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/24/2016; 321 xem 1 lưu
Xem lần cuối 17.45 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Sức Lực Từ Chúa

Ê-phê-sô 3:16-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/17/2016; P: 7/19/2016; 556 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 3:50:27
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Bạn Ước Mong Gì Ở Hội Thánh?

Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 371 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 18:29:52
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúa Gõ Cửa Mình Hay Mình Gõ Cửa Chúa?

Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 531 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/24/2017 16:41:27
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Bạn Tìm Gì​?

Ma-thi-ơ 6:24-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 441 xem
Xem lần cuối 3/28/2017 0:39:42
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúa Ba Ngôi

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 232 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2017 22:41:15
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  3 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng