VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Cách Chúa Liên Hệ Với Chúng Ta

Giăng 35:5-10; Mác 7:31-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 204 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 23:20:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Phục Vụ Chúa

1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.18 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khi Chúa Nói Khó Nghe

Ê-sai 56:1-8; Mác 7:24-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 143 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:28:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khi Chúa Giê-xu Tạ Ơn

Thi-thiên 100; Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/21/2018; P: 11/26/2018; 40 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 20:34:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Theo Người Lãnh Đạo

Hê-bơ-rơ 13:1-8; Thi-thiên 134:1-3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 102 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nguyện Cuộc Đời Là Bài Hát Dâng Chúa

1 Sa-mu-ên 7:1-14; Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 148 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:58:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nguy Hiểm Trên Con Đường Tin Kính

Ê-sai 29:13-24; Mác 7:1-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 250 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 0:42:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Của Lễ Thờ Phượng

Thi-thiên 96:1-13; Rô-ma 14:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 156 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 11:18:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thờ Phượng Hết Lòng

Thi-thiên 27:1-14; Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/7/2018; 180 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 20:3:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hội Thánh Là Quân Đội

Thi-thiên 18:32-43; Ê-phê-sô 6:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 144 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 21:28:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 27  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.