VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Ê-sai 57:14-21; 1 Phi-e-rơ 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/3/2023; 51 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/9/2023 15:57:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:13-18; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/26/2023; P: 11/28/2023; 89 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/9/2023 18:0:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 34:1-22; Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/19/2023; P: 11/21/2023; 58 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 0:35:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 8:30-35; Ma-thi-ơ 26:26-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/12/2023; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 0:34:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:14-24; Giăng 12:23-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/29/2023; P: 10/31/2023; 69 xem
Xem lần cuối 12/8/2023 20:52:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-26; Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/22/2023; P: 10/23/2023; 99 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 0:31:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:13-6:7; 1 Cô-rinh-tô 15:50-58
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/8/2023; P: 10/12/2023; 139 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 0:29:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:1-12; Giăng 13:34-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/1/2023; P: 10/3/2023; 101 xem
Xem lần cuối 12/8/2023 0:27:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:1-17; Giăng 17:13-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/24/2023; P: 9/26/2023; 170 xem
Xem lần cuối 12/8/2023 3:58:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 2:1-24; Hê-bơ-rơ 11:29-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/17/2023; P: 9/20/2023; 134 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2023 0:25:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.