VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Thân Thể Thánh Nhân

1 Cô-rinh-tô 6:12-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/23/2018; P: 10/20/2018; 72 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 14:26:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nếp Sống Thánh Nhân

1 Cô-rinh-tô 6:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/16/2018; P: 10/20/2018; 61 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 0:56:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Thương Và Thánh Khiết

1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 242 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 15:8:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Được Yêu Trước: Bản Tính Yêu Thương

1 Giăng 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/2/2018; P: 9/4/2018; 164 xem
Xem lần cuối 12/17/2018 6:58:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Nói Và Linh Năng

1 Cô-rinh-tô 4:14-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/26/2018; P: 9/4/2018; 248 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2018 23:31:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lãnh Đạo Hội Thánh

1 Cô-rinh-tô 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/19/2018; P: 8/29/2018; 337 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 5:13:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Xây Dựng Cộng Đồng Dân Chúa

1 Cô-rinh-tô 3:10-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/12/2018; P: 8/29/2018; 139 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 2:24:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Làm Cho Lớn Lên

1 Cô-rinh-tô 3:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/29/2018; P: 8/29/2018; 178 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 19:4:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khôn Ngoan Xuất Chúng

1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/22/2018; P: 7/27/2018; 251 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 13:36:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tác Động Của Giao Ước Yêu Thương

Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-26:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/8/2018; P: 7/19/2018; 163 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 6:13:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 37  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.