VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Thân Thể Thánh Nhân

1 Cô-rinh-tô 6:12-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/23/2018; P: 10/20/2018; 16 xem
Xem lần cuối 10/22/2018 1:12:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Nếp Sống Thánh Nhân

1 Cô-rinh-tô 6:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/16/2018; P: 10/20/2018; 21 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 19:6:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Yêu Thương Và Thánh Khiết

1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 225 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2018 16:33:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Được Yêu Trước: Bản Tính Yêu Thương

1 Giăng 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/2/2018; P: 9/4/2018; 142 xem
Xem lần cuối 10/20/2018 7:12:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Lời Nói Và Linh Năng

1 Cô-rinh-tô 4:14-21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/26/2018; P: 9/4/2018; 211 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2018 17:42:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Lãnh Đạo Hội Thánh

1 Cô-rinh-tô 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/19/2018; P: 8/29/2018; 313 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2018 2:28:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Xây Dựng Cộng Đồng Dân Chúa

1 Cô-rinh-tô 3:10-23
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/12/2018; P: 8/29/2018; 133 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 0:31:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Làm Cho Lớn Lên

1 Cô-rinh-tô 3:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/29/2018; P: 8/29/2018; 171 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 0:32:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Khôn Ngoan Xuất Chúng

1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/22/2018; P: 7/27/2018; 237 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/6/2018 21:25:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tác Động Của Giao Ước Yêu Thương

Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:1-26:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/8/2018; P: 7/19/2018; 146 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2018 2:28:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 37  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.