VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hãy Chọn Sự Sống

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-20
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/3/2018; P: 7/5/2018; 317 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/2/2018 18:47:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khoe Mình Trong Sự Yếu Đuối

2 Cô-rinh-tô 12:1-10
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/4/2016; P: 8/6/2017; 439 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 3:4:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Cầu Nguyện

Phi-líp 1:9-11
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/4/2016; P: 10/6/2016; 703 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 13:22:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấn Tới Trong Ân Điển

2 Phi-e-rơ 3:18a
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/2/2016; P: 8/6/2017; 260 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 16:32:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa, Đấng Soi Sáng

Giăng 7:53-8:11
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/7/2015; P: 7/11/2015; 1026 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 13:24:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chọn, Chuộc, Chiếu Sáng

Ê-sai 43:1-7
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:6/28/2014; 1099 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 3:9:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sơ Lược Thư Ê-phê-sô

Ê-phê-sô 1:1-6:24
Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:6/29/2013; 1012 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 4:3:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thế Nào Tin Lành Uốn Nắn Gia Đình

Mục Sư Hồ Thế Nhân
C:7/1/2012; 1420 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 15:24:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.