VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2021; 200 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 10:15:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/31/2021; 221 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 10:15:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:3-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/24/2021; P: 1/26/2021; 197 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 10:14:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 141 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 10:13:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/3/2021; P: 1/5/2021; 284 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 17:49:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-32; Gióp 42:10-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/27/2020; P: 12/29/2020; 244 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 10:12:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2020; P: 12/25/2020; 151 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 0:10:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/20/2020; P: 12/21/2020; 181 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 21:38:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 5:1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/13/2020; P: 12/14/2020; 168 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 10:10:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2020; P: 12/8/2020; 274 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 12:14:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 33  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.