VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Mùa Yêu Thương

Mác 12:28-34; 2 Các Vua 5:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/2/2018; 187 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 13:53:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Của Lễ Cho Sự Biết Ơn

2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 148 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 17:45:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vô Ơn Và Biết Ơn

Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2018; P: 11/26/2018; 41 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 3:15:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2018; 152 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 18:45:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Sợ Chi

Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2018; 155 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 17:51:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sốt Sắng Như Người A-thên

Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/21/2018; 91 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 3:31:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bị Người Ta Ghen Ghét

Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 237 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 8:15:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Quyền Năng Đuổi Quỷ

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/7/2018; 174 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 14:35:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Ca Ngợi Đem Đến Giải Cứu

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 120 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 22:14:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chuẩn Bị Cho Những Người Trẻ

Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 119 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/29/2018 13:46:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 23  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.