VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Ba Điều Con Cái Chúng Ta Rất Cần Hôm Nay

Ê-phê-sô 5:25-33
Pastor John Altfeltis
C:7/21/2013; 685 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 23:35:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngày Của Cha

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/16/2013; 338 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 5:51:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tôn Kính

Phi-líp 1:19-30
Pastor John Altfeltis
C:5/19/2013; 235 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 13:27:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nguồn Nước Sống

Giăng 4:5-15
Pastor John Altfeltis
C:9/16/2012; 294 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 14:15:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nâng Đỡ Lẫn Nhau

Phi-líp 4:4-9
Pastor John Altfeltis
C:7/15/2012; 313 xem
Xem lần cuối 12/25/2018 23:13:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.