VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Sự Phân Rẽ Tạm Thời

Sự Phân Rẽ Tạm Thời

Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41; 2 Ti-mô-thê 4:9-12
Mục Sư Nguyễn Tony
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 166 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 22:42:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chuẩn Bị Con Đường

Chuẩn Bị Con Đường

Ê-sai 40:1-3; Thi-thiên 85:8-13; Mác 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 363 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 15:17:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục Vụ

Phục Vụ

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Tony
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 537 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 12:43:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Quê Hương Khước Từ

Quê Hương Khước Từ

Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/18/2016; P: 12/20/2016; 555 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 1:25:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Sao Để Theo Chúa Giê-xu Trọn Đời

Làm Sao Để Theo Chúa Giê-xu Trọn Đời

Giăng 6:60-71
Mục Sư Nguyễn Tony
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 680 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 16:21:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Được Trang Bị Để Phục Vụ

Được Trang Bị Để Phục Vụ

Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Tony
C:8/16/2015; P: 8/18/2015; 900 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 14:4:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đừng Sợ Cầu Xin

Đừng Sợ Cầu Xin

Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Nguyễn Tony
C:3/2/2014; 601 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 4:11:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Từ Buồn Bã Đến Bùng Cháy

Từ Buồn Bã Đến Bùng Cháy

Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Tony
C:3/31/2013; 946 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 1:15:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hãy Cảm Tạ Chúa Về Nhau

Hãy Cảm Tạ Chúa Về Nhau

1 Cô-rinh-tô 12:12-31
Mục Sư Nguyễn Tony
C:11/25/2012; 832 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 4:32:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đầu Tư Vào Phước Hạnh Thuộc Linh

Đầu Tư Vào Phước Hạnh Thuộc Linh

Sáng-thế Ký 25:27-34
Mục Sư Nguyễn Tony
C:8/19/2012; 839 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 13:27:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.