VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hầu Việc Chúa

Đa-ni-ên 6:10-28
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 363 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 7:27:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời

Mác 10:17-27
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:10/9/2016; P: 10/26/2016; 712 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 9:22:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Mục Đích Lễ Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 970 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 2:32:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Dẹp Sạch Đền Thờ

Giăng 2:13-21
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:8/12/2012; 964 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 0:59:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiệc Cưới Ca-na

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:7/22/2012; 849 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 16:3:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.